ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.นราธิวาสราชนครินทร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา และ WIL

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษาและการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้