Home / ภาพบรรยากาศการเตรียมงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 2566 - [2023-03-12] 33

ภาพบรรยากาศการเตรียมงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 2566 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี #เตรียมงาน #คุณค่าสงขลานครินทร์ #2566 #งานคุณค่า #สงขลานครินทร์ #prideofpsu2023 #pridepsu #PridePSU2023 #PridePSU #PSU #psu