Home / สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 - [2023-11-9-11] 259

ภาพบรรยากาศ สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 การพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 #สัมมนาเครือข่ายทะเบียนนักศึกษา #การพัฒนาระบบ #PSULifelong #psulifelong