Home / อบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ดไม่ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE รุ่นที่ 2 - [2023-08-18] 120

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เคล็ดไม่ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 #เคล็ดไม่ลับ #เคล็ดไม่ลับการเป็นคณาจารย์นิเทศCWIE #CWIE #cwie #คณาจารย์นิเทศ