Home / กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” - [2022-12-28] 10

กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติฯ และบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 #ทำบุญ #ทำบุญปีใหม่ #ทำบุญถวายภัตตาหาร #ทำบุญถวายพระพร #ทำบุญปีใหม่2566