Home / สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 4 - [2023-05-25-27] 186

ภาพบรรยากาศ สัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม The ShellSea Krabi จ.กระบี่ #สัมมนา #เครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา #ระบบทะเบียนนักศึกษา #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ #5วิทยาเขต