เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

EILA

29/05/2024

EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA

16/05/2024

4 บุคลากร EILA รับมอบเกียรติบัตรรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 4 ท่านที่ได้รับมอบเกียรติบัตรรางวัล “แนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

EILA

02/05/2024

ผลงาน EILA ทั้ง 5 เรื่องผ่านการคัดเลือกให้ไปนำเสนอในงานเวทีคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร EILA ที่ผลงานได้ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ (Good Practice) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

EILA

29/04/2024

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างฯ

ม.สงขลานครินทร์ คว้า 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

EILA

19/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

EILA

17/04/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567

EILA

17/04/2024

EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA

08/02/2024

อธิการบดี ม.อ. แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2566

อธิการบดี ม.อ. แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

EILA

07/02/2024

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล “งานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

EILA

11/01/2024