เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับ “ทุนสนับสนุนและส่งเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566

ทุนสนับสนุนและส่งเสริมผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ PSU MOOC (PSU Massive Open Online Course) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ 2566

EILA

31/01/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

EILA

27/01/2023

ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

VDO ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

EILA

27/01/2023

EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน ด้านทะเบียนและประมวลผล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

EILA

26/01/2023

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh-OBE การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh-OBE การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE)

EILA

25/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2565 วันที่ 16 มกราคม 2566

EILA

17/01/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมจอภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์พกพา พร้อมจอภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Thanwa Jeharwae

16/01/2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างทำปกปริญญาบัตร เข็มวิทยฐานะ และปกปริญญาบัตรสำหรับฝึกซ้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Thanwa Jeharwae

05/01/2023

เชิญชวนเข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

EILA

05/01/2023

EILA จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติฯ และบัณฑิตวิทยาลัย

EILA จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อถวายพระพร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติฯ และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 28 ธันวาคม 2565

EILA

29/12/2022

บุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

บุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

EILA

17/12/2022
1 9 10 11