ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ระดับ 3

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้รับรองสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ Thailand-PSF ระดับ 3

EILA

18/12/2023

เชิญชวนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U หัวข้อ “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U หัวข้อ “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

EILA

14/12/2023

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน”

โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน”

EILA

13/12/2023

EILA ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงสงขลานครินทร์”

ภาพบรรยากาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงสงขลานครินทร์” ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

EILA

28/11/2023

EILA จัดสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 “การพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต”

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษา ม.อ. ครั้งที่ 5 “การพัฒนาระบบ PSU Lifelong เพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต” ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566

EILA

28/11/2023

พิธีลงนามความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แมนเอ โพรสเซนฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่างเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง กับ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท แมนเอ โพรสเซนฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

EILA

16/11/2023

CWIE จัดงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง”

ภาพบรรยากาศงาน Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

EILA

14/11/2023

EILA จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับคณาจารย์ ม.อ. “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF”

ภาพบรรยากาศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF”
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566

EILA

30/10/2023

EILA ศึกษาการใช้งานระบบวัสดุคงคลังสำนักงาน ในการอบรมการใช้งาน “ระบบบริหารวัสดุคงคลัง (Inventory Management System : IMS)”

ภาพบรรยากาศ การอบรมการใช้งาน “ระบบบริหารวัสดุคงคลัง (Inventory Management System : IMS)” (รอบที่ 1) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 และ (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

EILA

11/10/2023

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment

EILA

09/10/2023

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, มูลนิธิกระจกเงา, Y.I.M. Corporation และโรงพยาบาลกรุงเทพ

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่าง ม.อ. กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, มูลนิธิกระจกเงา, Y.I.M. Corporation และโรงพยาบาลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566

EILA

28/09/2023

งานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ งานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023

พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศ พิธีวางพวงมาลาสมเด็จพระมหามหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023

EILA

22/09/2023

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

ภาพบรรยากาศการอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

EILA

18/09/2023
1 2 3 8